Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων

Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 19800/1982 (Β’455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.    Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α’ 57). 2.    Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’…

Περισσότερα

«σκυλόκουτα» και αυτοκίνητο !!

«σκυλόκουτα» και αυτοκίνητο !!

Ο νόμος  4039/2012  και στο άρθρο 5 λέει ότι ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται «να χρησιμοποιεί κατά τη μεταφορά του ζώου μέσα κατάλληλα, με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό, που ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του και του επιτρέπουν να στέκει όρθιο στη φυσική θέση του σώματός του, να ξαπλώνει, να στρέφει το σώμα του και να έχει πρόσβαση στο νερό, όποτε το επιθυμεί». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ασάφεια στον νόμο και δεν ορίζει ακριβώς πως…

Περισσότερα

Νέα νομοθεσία στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Νέα νομοθεσία στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Από τις 5/5/2014 ισχύει ο νέος  Νόμος 4261/2014, με αρκετές αλλαγές για την ασφάλιση ενός οχήματος.Με τον  νόμο αυτό γίνετε προσπάθεια για εκσυχρονισμό και απλοποίηση πολλών διαδικασιών, φέρνοντας νέα δεδομένα για την ισχύ και την ανανέωση των Ασφαλιστηρίων συμβολαίων. οι ποιό συμαντικές αλλάγες είναι: – Καταργείται η αυτόματη ανανέωση της ασφάλισης αυτοκινήτου. – Καταργείται το Ειδικό σήμα ασφάλισης, το σήμα προσωρινής ασφάλισης και η Βεβαίωση ασφάλισης.  Πώς εφαρμόζεται ο νέος νόμος και τι ισχύει ……

Περισσότερα

Ευρωπαϊκοί κανονισµοί εκποµπών κινητήρων Diesel πάνω από 3.5 τόνους

Ευρωπαϊκοί κανονισµοί εκποµπών κινητήρων Diesel πάνω από 3.5 τόνους

Οι Ευρωπαϊκοί κανονισµοί εκποµπών για τους κινητήρες Diesel βαρέως τύπου αναφέρονται συνήθως ως Euro I, ΙΙ, …, VI. Ακολουθούν λατινική αύξουσα αρίθµηση, αντίθετα µε τα πρότυπα για τα ελαφρά οχήµατα, όπου χρησιµοποιούνται οι αραβικοί αριθµοί. Η πρώτη οδηγία της Ε.Ε. για να ρυθµίσει τις εκποµπές από τα οχήµατα βαρέως τύπου, δηλαδή οχήµατα µε “τεχνικά επιτρεπόµενη µέγιστη µάζα φόρτωσης” πάνω από 3500 kg, δηµοσιεύθηκε το 1988 (88/77/EEC). Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε αρκετές φορές στη συνέχεια. Το…

Περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ   ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά – Με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Μ.Ε. – Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από…

Περισσότερα

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής κινητήρα

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής κινητήρα

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις 1. α.Το καύσιμο, η πραγματική ή η φορολογούμενη ισχύς του νέου κινητήρα να επιτρέπεται από τις, για κάθε περίπτωση, ισχύουσες διατάξεις. β. Να είναι τεχνικά δυνατή η ασφαλής και λειτουργικά ορθή, σύμφωνα με τις ανάλογες προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, τοποθέτηση και συνεργασία του νέου κινητήρα, με τα υπόλοιπα συστήματα του αυτοκινήτου.* γ. Ο κυλινδρισμός και η πραγματική ισχύς του νέου…

Περισσότερα

Αλλαγές στην Νομοθεσία περί συνεργείων υγραεριοκίνησης

Αλλαγές στην Νομοθεσία περί συνεργείων υγραεριοκίνησης

Μετά τις πιέσεις των φορέων και των συλλόγων του κλάδου της αυτοκίνησης έχουμε ευνοϊκότερες απαιτήσεις για την ισχύ και λειτουργία συνεργείου για μετασκευή βενζινοκίνητου οχήματος με υγραεριοκίνηση και φυσικό αέριο (LPG–CNG). Επιτρέπεται να γίνεται μετασκευή όχι πλέον σε ξεχωριστός χώρος αλλά και στο κύριο χώρο του συνεργείου με κάποιες όμως προϋποθέσεις που μπορείτε να τις διαβάσετε στο συγκεκριμένο άρθρο 116 του Νόμου 4199/13

Περισσότερα

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών για LPG

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών για LPG

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών» (Β΄/411) Δείτε την τροπολογία

Περισσότερα

ΚΕΘ (Κάρτα ελέγχου θορύβου) για δίκλυκο

ΚΕΘ (Κάρτα ελέγχου θορύβου) για δίκλυκο

Η διαδικασία μέτρησης των δικύκλων στηρίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την «εν στάσει» μέθοδο μέτρησης  μοτοσικλετών που προβλέπεται στην Υπ. Απόφαση : 28340/2440/92 (ΦΕΚ 532/Β/92) που είναι συμμόρφωση των οδηγιών: 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ, 89/238/ΕΟΚ. Ηχόμετρο Το χρησιμοποιούμενο ηχόμετρο ακριβείας, χρησιμοποιείται στη θέση, ταχείας απόκρισης, και μετρά σε μονάδες db (A). Το ηχόμετρο θα πρέπει να βαθμονομείται (καλιμπράρεται) συχνά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με ειδική συσκευή…

Περισσότερα

Κάρτα Ελέγχου Θορύβου

Κάρτα Ελέγχου Θορύβου

¨Η διαδικασία μέτρησης ελέγχου θορύβου των δικύκλων στηρίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την «εν στάσει» μέθοδο μέτρησης μοτοσικλετών που προβλέπεται στην Υπ. Απόφαση : 28340/2440/92 (ΦΕΚ 532/Β/92) που είναι συμμόρφωση των οδηγιών: 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ, 89/238/ΕΟΚ. Το χρησιμοποιούμενο ηχόμετρο ακριβείας, πρέπει  να χρησιμοποιείται στη θέση, ταχείας απόκρισης, και να μετρά σε μονάδες db (A). ¨Το ηχόμετρο θα πρέπει να βαθμονομείται (καλιμπράρεται) συχνά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με…

Περισσότερα
1 2