Κανονισμός ρύπων Euro 5 και 6

Κανονισμός ρύπων Euro 5 και  6

Η ανάγκη για μίωσει των ρύπων έχει φέρει την Ε.Ε. να θεσπίσει το κανονισμό Euro 6 για ακόμη λιγότερους ρύπους. Παραθέτουμε τα ποιο βασικά στοιχεία ανάμεσα στο κανονισμό Euro 4, 5 και τον νέο Euro 6. Ο κανονισμός για Euro 5 έχουν  συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις εκπομπές για  οχήματα ντίζελ: – μονοξείδιο του άνθρακα: 500 mg/km· – σωματίδια: 5 mg/km (δηλαδή μείωση των εκπομπών κατά 80% σε σχέση με το πρότυπο Euro 4)· – οξείδια…

Περισσότερα

Νεφελόμετρο και Βαρέα Οχήματα

Νεφελόμετρο και Βαρέα Οχήματα

Σε περίπτωση τεχνικού ελέγχου πετρελαιοκινήτου οχήματος, η θολερότητα των καυσαερίων η οποία προέρχεται από τον περιεχόμενο καπνό, μετρείται με το Νεφελόμετρο, με βάση την αρχή της φωτομετρικής απορρόφησης και με δειγματοληψία μερικής ροής των καυσαερίων. Η συσκευή είναι φορητή και λειτουργεί με ρεύμα 220 V, στα 50 Hz και χρησιμοποιεί για τη μέτρηση της αιθάλης των καυσαερίων την μέθοδο της φωτομετρικής απορρόφησης. Η συσκευή διαθέτει 2 κλίμακες μέτρησης : μία για την μέτρηση του συντελεστή…

Περισσότερα