Ράβδος Πανάρ

Panhard rod Εγκάρσια συνδετική ράβδος ελέγχου, προσαρμοσμένη στο πλαίσιο κατά το ένα άκρο της, και κατά το άλλο συνδεδεμένη με…