Ωστική ράβδος

Είναι μία κυλινδρική ράβδος με πεπλατυσμένες τις άκρες -συνήθως, η άκρη που βρίσκεται μέσα στο ωστήριο είναι σφαιρική, ενώ η…