Τι είναι ενεργός ανάρτηση, και πώς διαφέρει από την παραδοσιακή ανάρτηση;

Τι είναι ενεργός ανάρτηση, και πώς διαφέρει από την παραδοσιακή ανάρτηση;

Όταν αναφερόμαστε σε ένα παραδοσιακό ή συμβατικό σύστημα ανάρτησης, σημαίνουμε ένα σύστημα που έρχεται «όπως είναι.» Με άλλα λόγια, ένα συμβατικό σύστημα είναι ένα παθητικό σύστημα. Μόλις εγκατασταθεί στο αυτοκίνητο, ο χαρακτήρας του αλλάζει πολύ λίγο.

Αυτό έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Συν την πλευρά, το σύστημα είναι πολύ προβλέψιμο. Με την πάροδο του χρόνου, θα αναπτύξετε μια οικειότητα με την ανάρτηση του αυτοκινήτου σας. Θα καταλάβετε τις ικανότητές της και τους περιορισμούς της. Στην κάτω πλευρά, μόλις φθάσει το σύστημα σε αυτά τα όρια, δεν έχει κανέναν τρόπο τις καταστάσεις πέρα από τις παραμέτρους σχεδίου του. Κατά συνέπεια το κατώτατο σημείο απορροφητών κλονισμού έξω, δοκοί στέγης overextend, τα ελατήρια αποκρίνονται sluggishly, toENERGOSANARTISIrsion οι φραγμοί παίρνουν.

Ένα ενεργό σύστημα ανάρτησης, αφ’ ενός, έχει την ικανότητα να ρυθμιστεί συνεχώς στους μεταβαλλόμενους οδικούς όρους. «Τεχνητά» επεκτείνει τις παραμέτρους σχεδίου του συστήματος με συνεχώς να ελέγξει και να ρυθμιστεί, με αυτόν τον τρόπο μεταβαλλόμενος το χαρακτήρα του σε τρέχουσα βάση. Είναι σχιζοφρενές, εάν, αλλά με έναν σκοπό. Με τους προηγμένους αισθητήρες και τους μικροεπεξεργαστές που εισάγουν του τις πληροφορίες όλη την ώρα, η ταυτότητά της παραμένει ρευστή, βασισμένος στα συμφραζόμενα, άμορφος. Με την αλλαγή του χαρακτήρα της για να αποκριθεί στους ποικίλους οδικούς όρους, η ενεργός ανάρτηση προσφέρει τον ανώτερο χειρισμό, ο δρόμος αισθάνεται, ανταπόκριση και ασφάλεια.

Προτού να βουτήξουμε στα ενεργά συστήματα ανάρτησης, εν τούτοις, μια λέξη περίπου γιατί πρέπει να φροντίσετε.

Αληθινός, αυτός ο τύπος τεχνολογίας εμφανίζεται χαρακτηριστικά στα πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Αλλά, όπως με οποιαδήποτε νέα τεχνολογία, «αριθμός-κατεβάστε» την επίδραση πραγματοποιείται. Οι ταχείες πρόοδοι στην επιστήμη μικροεπεξεργαστών θα φέρουν σύντομα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ολόκληρη σε μια νέα σειρά των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών φορείων, minivans, φορτηγά, SUVs, ακόμη και συμπαγή αυτοκίνητα. Έτσι θεωρήστε αυτό έναν εγχυτήρα για αυτό που έρχεται κάτω από τους λούτσους προς σας. Το Hey, Velcro αναπτύχθηκε στο διαστημικό πρόγραμμα, και φαίνεται όπου είναι σήμερα.

Τα ενεργά συστήματα ανάρτησης (επίσης γνωστά όπως αυτοματοποιημένος έλεγχος γύρου) αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά: ένας υπολογιστής ή δύο (μερικές φορές αποκαλούμενος μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, ή ECU, για απότομα), διευθετήσιμα κλονισμοί και ελατήρια, μια σειρά αισθητήρων σε κάθε ρόδα και σε όλο το αυτοκίνητο, και ένας ενεργοποιητής ή σερβο επάνω σε κάθε κλονισμό και ελατήριο. Τα συστατικά μπορούν να ποικίλουν ελαφρώς από τον κατασκευαστή στον κατασκευαστή, αλλά αυτά είναι τα βασικά μέρη που αποτελούν ένα ενεργό σύστημα ανάρτησης.ENERGOSANARTISI2

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η ενεργός εργασία ανάρτησης με συνεχώς να αισθανθεί αλλάζει στην οδική επιφάνεια και εισαγωγή εκείνων των πληροφοριών, μέσω του ECU, στα απομακρυσμένα συστατικά. Αυτά τα συστατικά ενεργούν έπειτα επάνω στο σύστημα για να τροποποιήσουν το χαρακτήρα του, την ακαμψία κλονισμού ρύθμισης, το ποσοστό άνοιξη και τους ομοίους, για να βελτιώσουν την απόδοση γύρου, το drivability, την ανταπόκριση, κ.λπ.

Από μία άποψη, η ενεργός ανάρτηση μιμείται τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Εξετάστε:
• Οι αισθητήρες είναι άκρες νεύρων — να δει, αίσθημα, ακοή, ακόμη και που δοκιμάζει την οδική επιφάνεια (ugh!) και παραδίδοντας εκείνο το στοιχείο πίσω στο ECU.
• Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου αντιπροσωπεύει το μυαλό σας, ελαττωματικό αν και μπορεί να είναι (υπόλοιπη ζημία από τη δεκαετία του ’60) — συλλέγοντας, ταξινομώντας, ερμηνεύοντας και αναλύοντας την αισθητήρια εισαγωγή. Μόλις ερμηνεύσει αυτό το στοιχείο, λαμβάνει τις αποφάσεις και στέλνει «την πορεία
• αναβάτες ” στα φυλάκια στις ενδοχώρες.
• Τα καλώδια που συνδέουν το σύνολο είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, απελευθερωτές δυνατής μπύρας των εντολών και οδηγίες. Διανέμουν τα διατάγματα, διευκρινίζουν τα διατάγματα, οδηγίες ζητημάτων. Το Hey, δεν σκοτώνει τον αγγελιοφόρο.
• Τελικά, τα servos και οι ενεργοποιητές μοιάζουν με τη μερίδα muso-skelatel της επίδειξής μας. Είναι τα enforcers, τα θηρία. Πραγματοποιούν τις εντολές. Μην πάρτε με τον τρόπο τους, εν τούτοις δεν σκέφτονται πολύ. Σκεφτείτε τους ως Teamsters.
Εντάξει, ακολουθώντας ότι ο συνοπτικός εγχυτήρας στη φυσιολογία 101, βάλτε το σύστημα στη δοκιμή.

Είστε κρουαζιέρας κάτω ο δρόμος σε ένα αυτοκίνητο με ένα πλήρως ενεργό σύστημα ανάρτησης. Στρογγυλεύοντας την πρώτη στροφή σας, χτυπάτε μια σειρά λακκουβών, καθεμία μεγαλύτερη από επόμενη.

Τώρα, σε ένα αυτοκίνητο με τη συμβατική ανάρτηση, αυτές οι λακκούβες να παρουσιάσουν μια σοβαρή πρόκληση στο σύστημα ανάρτησης. Το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθός τους θα μπορούσε ακόμα και ανώτατος έξω το σύστημα, καθιέρωση ένας βρόχος ταλάντωσης — μια κατάσταση όπου το αυτοκίνητο αρχίζει στο βαρίδι πάνω-κάτω υψηλότερο και υψηλότερο και παίρνει ελάχιστα έναν εκτός ελέγχου. Αλλά δεν ανησυχείτε, επειδή το αυτοκίνητό σας έχει την ενεργό ανάρτηση.

ENERGOSANARTISI3

Οι αισθητήρες στο σωστό μέτωπο του αυτοκινήτου (γυρίζετε αριστερά, από τον τρόπο) αρχίζουν να ελέγχουν την κατάσταση. Παίρνουν την παρέκκλιση και την εγκάρσια κίνηση σωμάτων, και στέλνουν αυτές τις πληροφορίες πίσω στο ECU. Αισθάνονται επίσης το υπερβολικό κάθετο ταξίδι, ιδιαίτερα στη σωστός-μπροστινή περιοχή του αυτοκινήτου. Αυτό το στοιχείο επιπλέον διαβιβάζεται στο ECU. Οι αισθητήρες ροδών περιστροφικός-θέσης και ένας αισθητήρας γωνίας οδήγησης επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έρχονται από τις άλλες «καταλήξεις νεύρων» στο αυτοκίνητο.

Το ECU συλλέγει, αναλύει και ερμηνεύει τα στοιχεία σε περίπου 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στέλνει ένα επείγον μήνυμα στο σερβο επάνω στο σωστός-μπροστινό ελατήριο σπειρών «που σκληραίνει επάνω.» Για να ολοκληρώσει αυτό, μια engine-driven αντλία πετρελαίου που λειτουργεί σε σχεδόν 3000 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα στέλνει το πρόσθετο ρευστό στο σερβο, ο οποίος αυξάνει την ένταση άνοιξη, με αυτόν τον τρόπο μειώνοντας το ρόλο σωμάτων, την παρέκκλιση, και την ταλάντωση άνοιξη. Ένα παρόμοιο μήνυμα, αλλά ελαφρώς λιγότερο έντονης φύσης, στέλνεται στο σερβο επάνω στο σωστός-οπίσθιο ελατήριο σπειρών, με τα παρόμοια αποτελέσματα.

Συγχρόνως, ένα άλλο σύνολο λακτισμάτων ενεργοποιητών για να αυξήσει προσωρινά μέσα την ακαμψία των διατάξεων απόσβεσης ανάρτησης (a.k.a., απορροφητές κλονισμού) στο σωστός-μέτωπο και – οπίσθιες γωνίες του αυτοκινήτου.

Το όχημα γλιστρά μέσω της στροφής, αναπνέοντας όχι ακόμη και σκληρά. Και κανένας δεν είναι εσείς.

Η δυνατότητα γύρου για ένα τέτοιο σύστημα είναι αληθινά θεαματική. Όπως αναφέραμε στην έναρξη, διάφορα οχήματα επιβατών παραγωγής κατάστασης προόδου προσφέρουν τα πλήρως ενεργά συστήματα ανάρτησης ως τυποποιημένο ή προαιρετικό εξοπλισμό. Εδώ είναι ένας κατάλογος και των 2007 οχημάτων με αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *