Ψηφιακό σήμα

Ένα ψηφιακό σήμα παίρνει μόνο ορισμένες τιμές από έναν περιορισμένο αριθμό διακεκριμένων τιμών. Στις περισσότερες εφαρμογές υπάρχουν μόνο δυο τιμές,…

Ψεκασμός

Σύστημα που τροφοδοτεί με καύσιμο τους πετρελαιοκινητήρες και τους σύγχρονους βενζινοκινητήρες. Η διαδικασία ελέγχεται είτε με μηχανισμό είτε με ηλεκτρονικό…