Κάρτα Ελέγχου Θορύβου

¨Η διαδικασία μέτρησης ελέγχου θορύβου των δικύκλων στηρίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί.
Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την «εν στάσει» μέθοδο μέτρησης μοτοσικλετών που προβλέπεται στην Υπ. Απόφαση : 28340/2440/92 (ΦΕΚ 532/Β/92) που είναι συμμόρφωση των οδηγιών: 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ, 89/238/ΕΟΚ.
Το χρησιμοποιούμενο ηχόμετρο ακριβείας, πρέπει  να χρησιμοποιείται στη θέση, ταχείας απόκρισης, και να μετρά σε μονάδες db (A).
¨Το ηχόμετρο θα πρέπει να βαθμονομείται (καλιμπράρεται) συχνά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με ειδική συσκευή βαθμονόμησης που περιλαμβάνεται στα εξαρτήματα που συνοδεύουν το ηχόμετρο.
Μέτρηση θορύβου του κινητήρα του δικύκλου

– Για να γίνει η μέτρηση πρέπει ο κινητήρας του δικύκλου να βρίσκεται στη κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του.
-Κατά τη μέτρηση ο μοχλός του κιβωτίου ταχυτήτων βρίσκεται στη «νεκρά».
– Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει το δίκυκλο στη θέση «νεκρά», τότε θα πρέπει με τη βοήθεια του στηρίγματός του να αφήνεται ο πίσω τροχός να περιστρέφεται ελεύθερα (στον αέρα).
– Το μικρόφωνο πρέπει να τοποθετείται, στο ύψος του στομίου εξάτμισης όχι όμως σε ύψος χαμηλότερο από 20 cm από το δάπεδο. Η είσοδος του μικροφώνου πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς το άνοιγμα της εξάτμισης, σε απόσταση 50 cm από αυτό. Ο άξονας του μικροφώνου να είναι παράλληλος προς το δάπεδο και να σχηματίζει γωνία 45ο +_ 10ο σε σχέση προς το κατακόρυφο επίπεδο της εξόδου των καυσαερίων
– Εάν το δίκυκλο έχει δύο εξατμίσεις, αριστερά και δεξιά της πίσω ρόδας τότε το μικρόφωνο τοποθετείται  προς τη πλευρά της εξάτμισης που είναι πιο κοντά στο περίγραμμα του δικύκλου, εφόσον αυτές οι δύο εξατμίσεις δεν απέχουν περισσότερο από 30 cm μεταξύ τους.

¨α.    Εάν το μέγιστο όριο λειτουργίας των στροφών του είναι S και αυτό είναι πάνω από τις 5000 στροφές το λεπτό, τότε η μέτρηση γίνεται στις S/2 στροφές.

Παράδειγμα: εάν οι μέγιστες στροφές λειτουργίας του κινητήρα είναι 5.500 στρ/λεπτό, η μέτρηση γίνεται στις 2.750 στρ./λεπτό.

¨β.    Εάν το μέγιστο όριο λειτουργίας των στροφών είναι μικρότερο των 5.000 στρ/λεπτό, τότε η μέτρηση γίνεται στα 3/4 S.

¨Παράδειγμα: εάν οι μέγιστες στροφές είναι 4000 στρ/ λεπτό, τότε η μέτρηση γίνεται στις 3000 στρ./λεπτό.

 Τελική τιμή λαμβάνεται η μεγίστη τιμή που θα βρούμε από τις 3 διαδοχικές μετρήσεις, και αυτή συγκρίνεται με το επιτρεπόμενο όριο.
Εάν η μετρούμενη τιμή σε db(A) έχει δεκαδικά ψηφία λαμβάνεται η πλησιέστερη τιμή στρογγυλεμένη σε ακέραιο αριθμό db (Α).
Εάν π.χ. μετρηθεί τιμή 83,7 db (Α) λαμβάνεται τιμή 84 db(A).
Σε ότι αφορά τα όρια του θορύβου αυτά υπολογίζονται ως εξής:
Καταρχήν οι περισσότερες άδειες κυκλοφορίας των δικύκλων αναγράφουν το όριο θορύβου.
΄Εστω ότι αυτό το όριο είναι Χ για το δίκυκλο που ελέγχεται.
Εάν σε ένα ελεγχόμενο δίκυκλο μετρηθεί τιμή.

 

Μικρότερη από Χ + 3 db(A) Μεγαλύτερη από Χ + 3 db(A) Μεγαλύτερη από Χ + 3 db(A)
τότε δεν υπάρχει έλλειψη τότε υπάρχει δευτερεύουσα έλλειψη υπάρχει σοβαρή έλλειψη

1 2 3 33 35

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *