Όσα πρέπει να ξέρουμε για τον νέο νόμο της ηλεκτροκίνησης (φοροαπαλλαγές, συνεργεία, τεχνίτες, κλπ).

O νέος νόμος που ψηφίστηκε στις 23 Ιουλίου του 2020 σχετικά με την ηλεκτροκίνηση αναφέρει αρκετά θέματα τα οποία σας επισημαίνουμε εδώ εν συντομία και μπορείτε παρακάτω να δείτε αναλυτικά όλα τα θέματα στο σχετικό ΦΕΚ.

Καταρχήν για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης η κυβέρνηση θεσπίζει  μια σειρά φορολογικών κινήτρων για την ελάφρυνση του καταναλωτή καθώς και των επαγγελματιών. Τα κίνητρα αυτά έχουν να κάνουν με Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ορίζονται χωροταξικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, όπως σημεία στάθμευσης και επα­ναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ, χώρων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. , για ΑμεΑ κλπ.

Και έρχεται η ώρα να νομοθετηθούν  πολεοδομικές ρυθμίσεις και άλλες απαιτήσεις για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης.

Εκτός των άλλων το συγκεκριμένο ΦΕΚ ορίζει και την λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης καθώς και τους τεχνικούς που θα έχουν τον έλεγχο και την επισκευή αυτών και ποιο συγκεκριμένα :

  1. Τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης μπορούν να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων άλλου συνεργεί­ου ή αυτοτελώς. Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει να διαθέτει, πέραν των εργαλείων και μηχανημάτων που προβλέπονται στο π.δ. 78/1988, ειδικό εξοπλισμό για οχήματα υψηλής τάσης, προκειμένου οι εργασίες επι­σκευής και συντήρησης στα οχήματα αυτά να πραγμα­τοποιούνται με ασφάλεια.

Για την περίπτωση  του επαγγέλματος του τεχνίτη για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης προβλέπονται τα εξής:

  1. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Ανάλογα με την εκπαίδευση και τη θέση εργα­σίας του μέσα στο συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες τεχνιτών υψηλής τάσης:

α) «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1», είναι ο τεχνίτης που, υπό την καθοδήγηση του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 2, εκτελεί εργασίες που αφορούν στη βασική συντήρηση του οχήματος, οι οποίες δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης. Γνωρίζει τη γενική δομή του συστήματος υψηλής τάσης και τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτό.

β) «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2», είναι ο τεχνίτης που γνωρίζει και ελέγχει τη διακοπή της τροφοδοσίας τάσης σε συστήματα υψηλής τάσης και ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης έναντι επανενεργοποίησης. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης κατηγο­ρίας 2 πρέπει να γνωρίζει να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την μπαταρία σε ένα όχημα υψηλής τάσης, να αναλαμβάνει την επιδιόρθωση ή τη διαδικασία ανακύκλωσης της μπατα­ρίας και να διαθέτει τη γνώση και την ικανότητα να θέτει το σύστημα υψηλής τάσης εκ νέου σε λειτουργία με ασφά­λεια. Έχει την ευθύνη για όλες τις εργασίες σε συστήματα υψηλής τάσης και διενεργεί αυτόνομα εργασίες σε αυτά, είτε φέρουν είτε δεν φέρουν τάση.

Για περισσότερες πληροφορίες σας στο ΦΕΚ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *