Υβριδικό αυτοκίνητο

 Ηλεκτροκίνηση είναι μια εναλλακτική λύση στην συνεχώς μειούμενη ποσότητα των κοιτασμάτων του πετρελαίου αλλά και στην ανάγκη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας. Η ιστορία του ηλεκτρικού αυτοκινήτου ξεκινάει πολύ παλιά και καταγράφονται πολλές αξιόλογες προσπάθειες και αναφέρουμε μερικές από αυτές.

   Ένα υβριδικό όχημα χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα του να συνδυάζει για την κίνηση του δύο, τουλάχιστον, πηγές ενέργειας μία συμβατική πηγή ενέργειας και μία εναλλακτική πηγή ενέργειας, η οποία συντελεί σε κάποιο βαθμό στην πρόωση του. Η συμβατική πηγή ενέργειας είναι τα ορυκτά καύσιμα, ενώ η εναλλακτική πηγή ενέργειας μπορεί να λάβει διάφορες μορφές.
Τα συμβατικά αυτοκίνητα μπορούν να συνδυαστούν με ηλεκτροκινητήρες, με γεννήτριες, με μετασχηματιστές τάσης και με συσσωρευτές για να γίνουν υβριδικό αυτοκίνητο.
Το υβριδικό αυτοκίνητο (Hybrid Electric Vehicle), είναι ένα μεταβατικό αυτοκίνητο στην πορεία για το αυτοκίνητο Μηδενικών Εκπομπών (Zero Emission Vehicle). Το τελευταίο αυτοκίνητο θα έχει σύστημα κίνησης μέσω κυψελών καυσίμου ή μόνο από μπαταρίες ή κάτι νεότερο. Παραθέτουμε την ταξινόμηση των Υβριδικών συστημάτων οχημάτων γιατί στην αγορά υπάρχει σύγχυνση .
Μία ταξινόμηση των υβριδικών γίνεται Ανάλογα με την δομή του συστήματος

1.κίνησης και μετάδοσης κίνησης
2. Ανάλογα με το ποσοστό υβριδισμού
3. Ανάλογα με συστήματα ενέργειας.
4.Ανάλογα με την φύση της πηγής ενέργειας.
Μιά ακόμα ταξινόμηση είναι Ανάλογα με την φύση της πηγής ενέργειας.
1.Υβριδικά Ηλεκτρικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης
2.Υβριδικά Ηλεκτρικά με κυψέλες καυσίμου
3.Υβριδικά Υδραυλικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης
4.Υβριδικά Πνευματικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης.
3.Ανάλογα με συστήματα ενέργειας.
Τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τον τρόπο ανεφοδιασμού τους από εξωτερική πηγή ενέργειας ή από συνδυασμό τρόπων ανεφοδιασμού. Κατατάσσονται λοιπόν στις εξής κατηγορίες :
1. (BEVs Battery Elecric Vehicles) Ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες
2. (PEVs Plug-in Electric Vehicles) Υβριδικά οχήματα
3. (HEVs Hybrid Electric Vehicles) Υβριδικά Οχήματα
4. (PHEVs Plug-in Hybrid Electric Vehicles) Plug-in Υβριδικά οχήματα
5. (FCEVs Fuel Cell Electric Vehicles) Ηλεκτρικό όχημα με κυψέλες καυσίμου.
Τα υβριδικά οχήματα, μπορούν να ταξινομηθούν και ανάλογα με το βαθμό υβριδοποίησης τους.
   Υβριδοποίηση είναι ο λόγος της ισχύος που παράγεται από την εναλλακτική πηγή ενέργειας προς την ισχύ που παράγεται από το θερμικό κινητήρα. στην κατηγορία των υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων υπάρχουν οι εξής κατηγορίες :
1. Mild Hybrids – Ήπια υβριδικό
2. Micro Hybrids – Μικρουβριδικό.
3. Full Hybrids – Πλήρως υβριδικό
4. Power Hybrids – Ισχυρά υβριδικό
Σε επόμενα άρθρα θα αναφερθούμε εκτενέστερα γαι τις κατηγορίες αυτές.

1 2 4 5 7

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *