Ευρωπαϊκοί κανονισµοί εκποµπών κινητήρων Diesel πάνω από 3.5 τόνους

Οι Ευρωπαϊκοί κανονισµοί εκποµπών για τους κινητήρες Diesel βαρέως τύπου αναφέρονται συνήθως ως Euro I, ΙΙ, …, VI. Ακολουθούν λατινική αύξουσα αρίθµηση, αντίθετα µε τα πρότυπα για τα ελαφρά οχήµατα, όπου χρησιµοποιούνται οι αραβικοί αριθµοί.
Η πρώτη οδηγία της Ε.Ε. για να ρυθµίσει τις εκποµπές από τα οχήµατα βαρέως τύπου, δηλαδή οχήµατα µε “τεχνικά επιτρεπόµενη µέγιστη µάζα φόρτωσης” πάνω από 3500 kg, δηµοσιεύθηκε το 1988 (88/77/EEC). Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε αρκετές φορές στη συνέχεια. Το 2005, οι κανονισµοί ανασχηµατίστηκαν και παγιώθηκαν από την οδηγία 05/55/EC. Αρχίζοντας µε το πρότυπο EuroVI, η νοµοθεσία απλοποιείται, δεδοµένου ότι οι οδηγίες, που πρέπει να µετατεθούν σε όλες τις εθνικές νοµοθεσίες, θα αντικατασταθούν από τους κανονισµούς που ισχύουν άµεσα.
Από τo πρότυπο Euro ΙΙΙ (2000), η προηγούµενη δοκιµή κινητήρων ECE R-49 έχει αντικατασταθεί από δύο κύκλους: τον Ευρωπαϊκό Κύκλο µόνιµης λειτουργίας ESC (European Stationary Cycle) και τον Ευρωπαϊκό µεταβατικό Κύκλο ETC (European Transient Cycle). Η αµαυρότητα του καπνού µετριέται µε τη δοκιµή ELR (EuropeanLoadResponse). Για την πιστοποίηση εκποµπών σύµφωνα µε το Euro VI, θα εφαρµοστεί ο παγκόσµιος εναρµονισµένος µεταβατικός κύκλος WHTC (World Harmonized Transient Cycle).

ripoiDiesel

 

a – PM = 0.13 g/kWhγια κινητήρες µε όγκο εμβολισμού μικρότερο από 0.75 dm3 ανά κύλινδρο και στροφές ονομαστικής ισχύος > 3000 min-1

 

ripoiDiesel 2

 

a – Μόνο για κινητήρες αερίου (EuroIII-V: µόνοNG, EuroVI: NG + LPG).
b – Μη εφαρµόσιµο για κινητήρες µε αέριο καύσιµο στα στάδιαEuroIII-IV.
c – PM = 0.21 g/kWh για κινητήρες µε όγκο εμβολισμού μικρότερο από 0.75 dm3 ανά κύλινδρο και στροφές ονομαστικής ισχύος > 3000 min-1
d – THCγια κινητήρεςDiese
e – για μηχανές Diesel: PNόριο για επιβαλλόμενης ανάφλεξης μηχανές TBD

Τα όρια διάρκειας εκποµπών, σύµφωνα µε τα οποία οι κατασκευαστές κινητήρων πρέπει να συµµορφώνονται, ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκει το κάθε όχηµα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ripoiDiesel 3

*Η µάζα (σε τόνους) ορίζεται ως η “µέγιστη τεχνικά επιτρεπόµενη µάζα”.
** Επιλέγεται το πιο σύντοµο µέγεθος µεταξύ απόστασης σε km και έτους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *