ΑΣΦΑΛΗ ΦΟΡΤΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Για την μεταφορά φορτίων από οχήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής προϋποθέσεις :
– πρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο όχημα
– θα πρέπει να γίνει σωστή τοποθέτηση του φορτίου
– και τέλος θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλων μέσων ασφάλισης του φορτίου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Όσον αφορά την επιλογή του οχήματος εξαρτάται από το βάρος που πρόκειται να μεταφερθεί καθώς και από τον όγκο και τις διαστάσεις αυτού.
Δεν θα πρέπει να μην λάβουμε υπόψη μας την φύση και τις ιδιότητες (είδος) του φορτίου

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
Αρχίζοντας την φόρτιση του οχήματος θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας να βάλουμε το φορτίο, όσο είναι δυνατόν, σε όλη την επιφάνεια φόρτωσης του οχήματος και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό ανάμεσα σε συσκευασμένα προϊόντα, ώστε το φορτίο να είναι ομοιογενές σύνολο.

Για να είμαστε μέσα και στην νομοθεσία το βάρος του φορτίου θα πρέπει να είναι μέσα στις ικανότητες μεταφοράς του οχήματος.
Επιπλέον έχουμε υπόψη μας το κέντρο βάρους του φορτίου να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερα, για να έχουμε την μέγιστη σταθερότητα όταν το όχημα φρενάρει, επιταχύνει ή αλλάζει κατεύθυνση.
Ο Οδηγός θα πρέπει να κάνει συχνούς έλεγχους της κατάστασης του φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ιδιαίτερα έπειτα από απότομο φρενάρισμα ή απότομη στροφή.

Ενδέχεται το φορτίο να αλλάξει κατά την περίοδο της μεταφοράς του και στην περίπτωση εάν ένα μέρος του φορτίου αφαιρεθεί, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της αρχικής φόρτωσης ώστε μετά από κάθε αλλαγή του φορτίου:
– Η επίδραση του μεικτού βάρους του οχήματος πάνω στους άξονες των τροχών να παραμείνει ισομερώς κατανεμημένη
– Να είναι εξασφαλισμένη η ομοιογένεια και η στατικότητα του φορτίου.
– Να κατανέμεται το βάρος του φορτίου έτσι ώστε να μην ξεπερνιέται το μέγιστο
επιτρεπόμενο μεικτό βάρος ανά άξονα.
– Να μοιράζεται το φορτίο σωστά κατά πλάτος και κατά μήκος ώστε να επιτυγχάνεται το μικρότερο δυνατό ύψος φόρτωσης.
– Να μην υπερφορτώνεται ο άξονας διεύθυνσης με το φορτίο πολύ μπροστά ή πολύ πίσω
Η δυσκολία μεταφοράς βρίσκεται στα ογκώδη φορτία από άμορφα υλικά τα οποία είναι εκείνα που δεν έχουν από μόνα τους καμία μορφή συσκευασίας, για παράδειγμα άμμος, έρμα, πέτρες κ.λ.π. Ιδιαίτερη προσοχή στα κοκκώδη υλικά γιατί μετακινούνται κατά την μεταφορά τους και υπάρχει κίνδυνος απώλειας σταθερότητας στο όχημα.

Το διαμέρισμα φόρτωσης πρέπει να διατηρείται πάντα σε καλή κατάσταση, ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαρροής.
Ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται στα κινητά πλαϊνά ή όπισθεν μέρη της καρότσας του οχήματος, όπου κάποια ζημιά ή παραμόρφωση μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε απώλεια μέρους του φορτίου διαμέσου μικρών οπών. Τα παραπάνω τοιχώματα της καρότσας του οχήματος πρέπει να τοποθετούνται σωστά και να εφαρμόζουν ακριβώς, ώστε να προλαμβάνονται οι διαρροές άμμου, χαλικιών ή άλλων
όμορφων πραγμάτων που μεταφέρονται.
Όλα τα σημεία στερέωσης της καρότσας, καθώς και τα πρόσθετα εξαρτήματα (μεντεσέδες, περόνες, ορθοστάτες,μηχανισμοί κλειδώματος της πίσω πλευράς και στερεωτές των πλαϊνών πλευρών), πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Τα πλαϊνά τοιχώματα της καρότσας πρέπει να έχουν αρκετό ύψος, όχι μόνο για να περιέχουν πλήρως το υλικό που φορτώνεται αλλά και για να μειώσουν την πιθανότητα πτώσης ή κονιορτού από το φορτίο που μπορεί να μετακινηθεί κατά το
ταξίδι.
Επεκτάσεις καθ’ ύψος των πλαϊνών πρέπει να χρησιμοποιούνται, όταν οι συνθήκες και ο τύπος του φορτίου το επιτρέπει.
Όταν είναι αναγκαίο, πρέπει να χρησιμοποιούνται αλυσίδες εγκάρσια στο όχημα (από πλευρά σε πλευρά), στην κορυφή των προεκτάσεων, για να προλαμβάνεται η πλαϊνή υπερχείλιση των υλικών.
Ένα ύφασμα ή δίχτυ συνήθως απαιτείται για να προλαμβάνει την υπερχείλιση του φορτίου στο δρόμο. Στα containers, πριν φορτωθούν στην καρότσα του οχήματος, πρέπει επίσης να τοποθετείται ύφασμα ή δίχτυ.
Όταν κατά την φόρτωση φορτηγών πρέπει να σκεπαστούν με ύφασμα, πριν αφήσουν τον τόπο φόρτωσης, πρέπει να ληφθούν κατάλληλες προφυλάξεις για την αποφυγή πτώσεως αντικειμένων του φορτίου.
Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται γερανοί, κάτω από τους οποίους θα περνούν τα φορτηγά και οι οποίοι θα τοποθετούν το ύφασμα στο φορτίο. Θα πρέπει να παρέχονται οδηγίες προστασίας και διευκολύνσεις για τους ανθρώπους που
εργάζονται στην κορυφή του οχήματος.
Τέλος, οι άξονες των τροχών των οχημάτων μπορεί να υπερφορτωθούν όταν αυτά κινούνται σε κεκλιμένο οδόστρωμα, οπότε υπάρχει μετακίνηση φορτίου. Ειδικότερα, φορτία αδρανών μπορεί να μετακινηθούν εύκολα από το ένα στο άλλοDESIMOFORTIOY9
άκρο του container, γι’ αυτό το φορτία πρέπει να ελέγχονται συχνά και το φορτίο να αναδιατάσσεται ομοιόμορφα.
Χυτά ή άμορφα φορτία είναι προτιμότερο να λαμβάνουν τη μορφή μικρών ποσοτήτων είτε πέφτοντας διαμέσου οπών στο σώμα του οχήματος είτε να αναρροφώνται από την κορυφή του διαμερίσματος φόρτωσης.
Υλικά, όπως στεγνή άμμος, στάχτη και μεταλλεύματα, είναι εξαιρετικά επίφοβα για τη δημιουργία κονιορτού και πρέπει να σκεπάζονται πάντα με κατάλληλο κάλυμμα.
Η κάλυψη με δικτύωμα μπορεί μεριDESIMOFORTIOY8κές φορές να συγκρατήσει φορτία που αποτελούνται από μεγάλα τεμάχια, όπως σκουριασμένα μέταλλα και απορρίμματα οικοδομών.
Αν χρησιμοποιηθεί δίχτυ, ο τρύπες του πρέπει να είναι μικρότερες από τα αντικείμενα που μεταφέρονται και επίσης πρέπει να είναι αρκετά δυνατό, ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΔΕΣΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟΥ
Το φορτίο είναι απαρέτητο να δεθεί και θα πρέπει να χρησιμοποιείται σωστός εξοπλισμός και θα πρέπει να είναι τα εξής:
– Σχοινιά (έμμεση πρόσδεση ελαφρών φορτίων)
– Αλυσίδες με γάντζους: 8 mm / 4 t)
– Δέστρες: ιμάντας 5 cm / 2t και εντατήρες (εργάτης ή καστάνια)DESIMOFORTIOY12
LC=Ικανότητα
προσδεσης
SHF=Πρότυπη
δύναμη χειρός
STF=Πρότυπη11836724_1649246035356297_431840454131172424_n
δύναμη προέντασης

Τα είδη δεσίματος
Τα πιό σύνηθες είδη εξοπλισμού δεσήματος φορτίου είναι τα εξής :
– Ταινίες μεταλλικές ή πλαστικές
(φορτία σε παλέτες ή βάσεις εμπορευματοκιβωτίων.)
– Λάστιχα («χταπόδια» με γάντζους γιαελαφριά αντικείμενα)
– Συρματόσχοινα (κάθετη σύσφιξη φορτίων με τανυστήρες περιστροφικούς
ή καστάνιας)
– Πλαστικό φιλμ (εκτατό ή συρρικνούμενο για μοναδοποίηση φορτίων): όχι για βαριά ή αιχμηρά

Θα πρέπει ακόμα :
– Να χρησιμοποιούνται προστατευτικά λάστιχα στις αιχμηρές γωνίες.
– Μεγάλη προσοχή όταν απασφαλίζονται χταπόδια ή λεβιέδες.
– Να ελέγχεται πάντα, ότι το ψαλίδι πιέζει τον κοτσαδόρο προς τα κάτω.

11825716_1649246025356298_7845694040489269095_n  11855679_1649272118687022_1858037674428838854_nDESIMOFORTIOYDESIMOFORTIOY2DESIMOFORTIOY3DESIMOFORTIOY4DESIMOFORTIOY11DESIMOFORTIOY7DESIMOFORTIOY6DESIMOFORTIOY5

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *