Κανονισμός ρύπων Euro 5 και 6

Η ανάγκη για μίωσει των ρύπων έχει φέρει την Ε.Ε. να θεσπίσει το κανονισμό Euro 6 για ακόμη λιγότερους ρύπους. Παραθέτουμε τα ποιο βασικά στοιχεία ανάμεσα στο κανονισμό Euro 4, 5 και τον νέο Euro 6.

Ο κανονισμός για Euro 5 έχουν  συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις εκπομπές για  οχήματα ντίζελ:
– μονοξείδιο του άνθρακα: 500 mg/km·
– σωματίδια: 5 mg/km (δηλαδή μείωση των εκπομπών κατά 80% σε σχέση με το πρότυπο Euro 4)·
– οξείδια του αζώτου (NOx): 180 mg/km (δηλαδή μείωση των εκπομπών κατά περισσότερο από 20% σε σχέση με το πρότυπο Euro 4)·
– συνδυασμένες εκπομπές υδρογονανθράκων και οξειδίου του αζώτου: 230 mg/km.

Ενώ για τις εκπομπές που προέρχονται από βενζινοκίνητα οχήματα ή οχήματα που λειτουργούν με φυσικό αέριο ή υγραέριο έχουμε:
– μονοξείδιο του άνθρακα: 1.000 mg/km·
– υδρογονάνθρακες πλην του μεθανίου: 68 mg/km·
– συνολικοί υδρογονάνθρακες: 100 mg/km·
– οξείδια του αζώτου (NOx): 60 mg/km (δηλαδή μείωση κατά 25% των εκπομπών σε σχέση με το πρότυπο Euro 4)·
– σωματίδια (μόνο για τα βενζινοκίνητα οχήματα με απευθείας έγχυση, που λειτουργούν με καύση πτωχού μείγματος): 5 mg/km (θέσπιση οριακής τιμής που δεν υπήρχε σύμφωνα με το πρότυπο Euro 4).

Από τον Σεπτέμβριο όμως του 2015 όλα τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται πρέπει να πληρούν τις νέες προδιαγραφές ρύπων Euro 6.
Ο στόχος με τον κανονισμό αυτόν της ΕΕ είναι για καθαρότερα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ακόμα χαμηλότερα επίπεδα των ρύπων των αυτοκινήτων, όπως το οξείδιο του αζώτου (NOx), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τους υδρογονάνθρακες (THC και NMHC) και των αιωρούμενων σωματιδίων (PM).

Αυτές οι μειώσεις των ρύπων, μπορεί να επιφέρει  καλύτερη οικονομία καυσίμου και χαμηλότερες εκπομπές CO2 για τους κινητήρες που συμμορφώνονται με το νέο πρότυπο.

Το NOx είναι ένας επιβλαβής ρύπος ο οποίος καταστρέφει το περιβάλλον και έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί σοβαρές συνέπειες στον οργανισμό του ανθρώπου.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα αιωρούμενα σωματίδια επίσης, που είναι ένας ακόμη τύπος ρύπων που έχει συνδεθεί με προβλήματα υγείας.
Οι νέοι κανονισμοί Euro 6 φέρνουν διαφορετικά και πολύ χαμηλότερα όρια ρύπων για τους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Το πρότυπο Euro 6 εφαρμόστηκε από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 όσον αφορά την έγκριση τύπου και από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όσον αφορά την ταξινόμηση και την πώληση των νέων τύπων οχημάτων.
Για τα αυτοκίνητα ντίζελ που συμβαδίζουν με τον κανονισμό αυτόν, έχει μειωθεί δραματικά το επιτρεπόμενο επίπεδο των NOx που εκπέμπονται και έχει πέσει σε 80 mg / km σε σχέση με τα 180mg που απαιτούσε το πρότυπο Euro 5. Το όριο για τις εκπομπές NOx από τα αυτοκίνητα βενζίνης παραμένει στα 60 mg / km, νούμερο ίδιο με το πρότυπο Euro 5.
Αναμφίβολα  οι νέοι πετρελαιοκινητήρες που έχουν προσαρμοστεί με τον κανονισμό Euro 6 είναι πολύ πιο καθαροί σε σχέση με τους παλιότερους χάρη στα ειδικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται.
Ειδικά στους πετρελαιοκινητήρες οι ρύποι των μικροσωματιδίων αντιμετωπίζονται (όπως αναφέρουμε σε παλαιότερο άρθρο) με τον καταλυτικό σύστημα SCR  ο οποίος βρίσκεται μετά τον συμβατικό οξειδωτικό καταλύτη.
Ενώ για την μείωση των NOx χρησιμοποιείται   το σύστημα   DPF.
 Σημαντικό ρόλο στην μείωση των NOx λαμβάνει και η επανακυκλοφορία των καυσαερίων (EGR).

Τα πρότυπα για τους κινητήρες diesel 

 

Πρότυπο Ημερομηνία CO NOx Αιωρούμενα Σωματίδια
Euro1 Ιούλιος 1992 2,72  — 0,14
Euro2 Ιανουάριος 1996 1,0  — 0,08
Euro3 Ιανουάριος 2000 0,64 0,50 0,05
Euro4 Ιανουάριος 2005 0,50 0,25 0,025
Euro5 Σεπτέμβριος 2009 0,50 0,180 0,005
Euro6 Σεπτέμβριος 2014 0,50 0,80 0,005

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *