Αντικλεπτικά Συστήματα (ΙΜΜΟΒΙLΙΖΕR)

Τα κύρια μέρη του συστήματος είναι τα εξής:

 • Κλειδιά. Εξωτερικά διαφέρουν ελάχι­στα από τα συμβατικά κλειδιά και αποτελούνται από το στέλεχος και την λαβή.
  Στο εσωτερικό της λαβής είναι τοποθετημένο ένα μικροτσίπ μέσα στο οποίο είναι αποθηκευμένοι οι κωδικοί ασφαλείας.
 • Δακτυλίδι διακόπτη μίζας. Ουσιαστι­κά πρόκειται για μια κεραία η οποία βρίσκεται γύρω από τον διακόπτη της μίζας.
 • Κεντρική μονάδα IMMOBILIZER
 • Κεντρική Ηλεκτρονική μονάδα Δια­χείρισης Κινητήρα
 • Ενδεικτική λυχνία βλαβών.
  Λειτουργία του συστήματος

  Όταν ο οδηγός βάλει το κλειδί στο δια­κόπτη της μίζας και τον γυρίσει στην πρώτη θέση, το σύστημα IMMOBILIZER τί­θεται σε λειτουργία.
  Η κεραία τίθεται υ­πό τάση και χάρη στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί, διαβάζει τον κωδικό που είναι αποθηκευμένος μέσα στο μι­κροτσίπ του κλειδιού.
  Ο κωδικός αυτός μεταφέρεται στην κεντρική μονάδα του IMMOBILIZER η οποία τον συγκρίνει με αυτούς, που έχει αποθηκευμένους στην μνήμη της.
  Στην συνέχεια η κεντρική μονάδα του IMMOBILIZER επικοινωνεί με την μονάδα ελέγχου του κινητήρα και α­νταλλάσσει με αυτήν κωδικούς αναγνώ­ρισης, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι πρόκει­ται για την μονάδα με την οποία είναι προγραμματισμένη να συνεργάζεται.
  Αν οι κωδικοί αναγνώρισης κλειδιού και μονάδων εί­ναι σωστοί, τότε η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του κινητήρα τον θέτει σε λει­τουργία.
  Σε περίπτωση που η διασταύρωση των κωδικών δεν επιβεβαιωθεί σαν σωστή τότε η μονάδα διαχείρισης του κινητήρα μπλοκάρει τον ψεκασμό και την ανάφλε­ξη καυσίμου και ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή αρχίζει να αναβοσβήνει ή παραμέ­νει αναμμένη η λυχνία αυτοδιάγνωσης του IMMOBILIZER

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *