Τι σημαίνει όταν ένας κινητήρας ντίζελ βγάζει μαύρο καπνό;

Οι κινητήρες ντίζελ καπνίζουν στην πραγματικότητα περισσότερο από άλλους κινητήρες. Τα φορτηγά ντίζελ είναι ακόμη πιο επιρρεπή στην απελευθέρωση καπνού. Η παραγωγή…

Πιεζοηλεκτρικά μπεκ

Τα Πιεζοηλεκτρικά μπέκ χρησιμοποιούν πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλους που στηρίζεται στο χαρακτηριστικό ότι όταν παραμορφωθούν (φαινόμενο της ηλεκτροδιαστολής),στα άκρα τους δημιουργείται ηλεκτρική τάση. Ισχύει όμως και…