Όλες οι κατηγορίες των υβριδικών οχημάτων όπως καταγράφονται!!!! ΜΕΡΟΣ Β

Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την ενότητα των κατηγοριών των υβριδικών οχημάτων με την επόμενη μεγάλη κατηγορία : 3.Ανάλογα με συστήματα ενέργειας.…

Μπαταρίες Νικελίου Λιθίου για την ηλεκτροκίνηση

Οι μπαταρίες Νικελίου και Λιθίου χρησιμοποιούνται στα σημερινά υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για αυτές για να…